Övriga engagemang

VD Etienne Petersén är personligen engagerad i: