Affärsidé

Som liten mediebyrå har vi möjlighet att ge en extra fördjupad arbetskontakt, som tillsammans med vår mediekompetens, ger bästa förutsättningar till rätt medieinvestering.

Affärsidén omfattar att ge våra kunder:

Våra medietjänster innehåller:

Medierådgivning

I medierådgivning ingår:

Medieplanering

Medieplaneringen innebär att utifrån kampanjmålsättningar och målgrupper välja mediekanaler och skapa införingsplaner.

Medieupphandling

EP har Kundens fullmakt att föra prisförhandlingar inom ramen för överenskommen budget och målsättning.

Förmedling av medieutrymme